Priaznivé ceny

Priaznivé ceny

Doprava od 5 EUR

Doprava od 5 EUR

Vernostný program

Vernostný program

  • Úvod
  • Blog
  • Aj odpad môže byť užitočný

Aj odpad môže byť užitočný

Výrobný proces je vždy spojený s produkciou odpadov, ktoré potom zaťažujú našu planétu. Na prírode nám záleží, a preto v Lanexe máme regranulačnú linku. Čo to vlastne je regranulácia ak čomu je dobrá? To sa dozviete v nasledujúcom texte.

Regranulačná alebo ak chcete recyklačná linka je zariadenie na spracovanie odpadov, z ktorého je vytvorený granulát slúžiaci ako vstupný materiál pre ďalšiu výrobu. Vďaka tomu sme schopní vyrobiť laná zo 100% recyklovaného materiálu, ktoré sú následne 100% recyklovateľné.

Ako linka funguje?

Zvyšky lán, sekundárny odpad v podobe plastových obalov alebo iný polyethylenový a polypropylenový odpad sú pomocou pásového dopravníka presunuté do drviča. V extrudéri sa následne materiál taví, mieša a spracováva granulačnými nožmi za vzniku sypkého a suchého granulátu. Ten má jednotný tvar a veľmi nízku zvyškovú vlhkosť a ďalej sa používa ako vstupný materiál na výrobu vlákien a lán. Za hodinu je táto regranulačná linka schopná vyrobiť 185 kilogramov granulátu, čo robí celkom 282 ton granulátu za rok.

Ako taká regranulačná linka funguje sa môžete pozrieť v krátkom videu.


ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov